La festa accepta la Glòria mixta i que el sergent dirigeixi esquadres femenines

La nova Ordenança manté la distinció de vestits i se sotmetrà a votacions el 23 de febrer

Més informació en