ESQUDRES ESPECIALS

Les Esquadres Especials, també anomenades “d’Esclaus” o “de Negres”, van ser introduïdes per primera vegada en la Festa per la Filà Verds al 1917, i des d’aleshores quedarien establides com un atractiu més dels seguicis del Capità i l’Alferes. A partir del 1960, i gràcies a la Filà Cordón, també es donaria permís a la filà que ocupava el lloc del “Mig” en l’Entrà per a traure una esquadra especial i trencar així la monotonia de la desfilada. Els Chano conservem imatges dubtoses des dels primers càrrecs nostres que portarien esquadra especial, els de 1927 i 1928, mentre que la primera vegada que ens va correspondre l’esquadra del Mig va ser en 1968.

CÀRREC: Alferes 1927

DISSENY: –
MÚSICA: –
COMPONENTS: Blas Jordá Coloma (Batedor)…
OBSERVACIONS: Sorprenent fotografia que conservem amb el nom del protagonista i la data de 1926, però si de veritat es tracta d’una esquadra especial de la Filà Chano deu ser del 1927.

CÀRREC: Capità 1928

DISSENY: –
MÚSICA: –
COMPONENTS: –
OBSERVACIONS: Aquesta esquadra apareix datada al Nostra Festa com de l’any 1904, cosa impossible perquè no es feien encara esquadres especials i la roba del espectadors no es correspòn amb l’època. Si és cert que es tracta d’una esquadra especial de la Filà Chano, l’única data que podem assignar-li és aquesta de 1928.

CÀRREC: Alferes 1948

DISSENY: –
MÚSICA: –
COMPONENTS:Francisco Pérez Pascual, Santiago Vitoria Laporta, Francisco Vitoria Laporta, Jorge Vitoria Laporta, Alfonso Pastor Candela, Ernesto Verdú Ripoll, Claudio Botí, Vicente Vilaplana Miralles, José Miralles Pérez, Francisco Mestre Asensio (Batedor)…
OBSERVACIONS: La foto que tenim amb l’esquadra sencera en realitat va ser presa en Ibi, on també van eixir.
CÀRREC: Capità 1949
DISSENY: –
MÚSICA: –
COMPONENTS: Francisco Pérez Pascual, Santiago Vitoria Laporta, Francisco Vitoria Laporta, Jorge Vitoria Laporta, Alfonso Pastor Candela, Ernesto Verdú Ripoll, Claudio Botí, Vicente Vilaplana Miralles, José Miralles Pérez, José Blanes Fadraque, José Aura Boronat, Francisco Mestre Asensio (Batedor)…
OBSERVACIONS: –

CÀRREC: Alferes 1961

DISSENY: Luis Solbes
MÚSICA: Unió Musical d’Alcoi, amb Fran-Semp
COMPONENTS:José Aura Boronat, José Muñoz Miralles, José Blanes Fadraque, Miguel Richart Climent, Herminio Álvarez Blanes, Fernando Pérez Pérez, Camilo Aracil Blasco, José Gómez Aparisi, Dionisio Espí García, Enrique Grau Mullor, Lionel Grau Mullor, Manuel Richart Climent (Batedor)…
OBSERVACIONS: –

CÀRREC: Capità 1962

DISSENY: Rafael Guarinos
MÚSICA: –
COMPONENTS: José Aura Boronat, José Muñoz Miralles, Ramón Ferrer Garrigós, Francisco Pérez Pérez, Miguel Richart Climent, Juan Orquín García, Fernando Pérez Pérez, Camilo Aracil Blasco, José Gómez Aparisi, Baldomero Satorre Barber, Alfonso Simó Monllor i Manuel Richart Climent (Batedor).
OBSERVACIONS: Primera esquadra especial de la filà que va desfilar fins al final de l’Avinguda del País Valencià (llavors «Avda. del Generalísimo»), essent aquell any quan s’estrenava el nou recorregut.

CÀRREC: Mig 1968

DISSENY: Rafael Llorens Ferri
MÚSICA: Societat Musical “Mestre Orts” de Gaianes, amb Alcaraz
COMPONENTS: Francesc J. Pérez i Durà, Josep Miquel Pérez i Durà, Miguel J. Richart Rufino, José Luis Mansanet Ribes, José Blanes Fadraque, Atilano Catalá Gestoso, Adrián Espí Valdés, Vicente Catalá Gestoso, Rafael Francés Gisbert, José Muñoz Miralles, Alfons Simó Monllor i Jesús Sanchis Alós (Batedor).
OBSERVACIONS: Primera vegada que li va correspondre a la Filà traure una esquadra del Mig.

CÀRREC: Alferes 1974

DISSENY: Rafael Guarinos
MÚSICA: Unió Musical “L’Aliança”, de la Torre de les Maçanes
COMPONENTS: Fidel Mestre Moltó, Manuel Payá Sirera, Manuel Blasco Pérez, Josep Albert Mestre i Moltó, Luis Pérez Ferrer, Antonio García Pérez, Roberto Pérez Serra, Rafael Francés Gisbert, José Vilaplana Vilaplana, Eugenio Pérez Sansalvador, Enrique Cerdá Gordo i Pedro Zaragoza Ivars (Batedor).
OBSERVACIONS: –

CÀRREC: Capità 1975

DISSENY: Luis Solbes
MÚSICA: Agrupació Musical “El Deliri” de Gorga
COMPONENTS: Francesc J. Pérez i Durà, José Miguel Pérez Durà, Rogelio Sanchís Alós, Rigoberto Blanquer Cloquell, Enrique Grau Mullor, Miguel Richart Climent, Jorge Vitoria Corella, Vicente Catalá Gestoso, Javier F. Pérez Durà, Francisco Berenguer Carbonell, Vicente J. Segura Miró i Víctor Crespo Pellicer (Batedor).
OBSERVACIONS: L’esquadra especial aparegué sense maquillar, mentre que els músics que l’acompanyaven eixiren pintats i caracteritzats de “negres”. Es va emportar el premi a la millor esquadra especial d’aquell any

CÀRREC: Mig 1981

DISSENY: Francisco Aznar
MÚSICA: Societat Musical “Mestre Orts” de Gaianes, amb Als Berebers (José Pérez Vilaplana)
COMPONENTS: José Muñoz Miralles, José Luis Mansanet Ribes, Francesc J. Pérez i Durà, Antoni García Garrigós, José Miguel Muñoz Moltó, Ángel Olcina García, Rogelio Sanchís Alós, Antonio Muñoz Moltó, Manuel Blasco Pérez, Santiago Vitoria Segura, Francisco Cano Cano i Jorge Palací Calatayud (Batedor).
OBSERVACIONS: El xiquet és Luis Vidal Pérez.

CÀRREC: Alferes 1988

DISSENY: Jordi Sellés
MÚSICA: Agrupació Artístico-Musical “El Trabajo” de Xixona, amb Juanjo
COMPONENTS: Antoni García Garrigós, Fco. Julián García Pastor, Antonio M. Sanz Ribes, Antonio Muñoz Moltó, Perfecto Vidal Domínguez, Juan Carlos de la Puente Vinuesa, Manuel Richart Yusta, Jorge Moltó Botella, Eugenio Pérez Almarche, Cristóbal Cuscó Soler, Jaime Mataix Oltra i José A. Mullor Santonja (Batedor).
OBSERVACIONS: Primera vegada que s’interpreta en Alcoi la marxa mora Juanjo , per a la qual els músics de Xixona utilitzaren una innovadora plataforma de percussió. Els xiquets són Jordi Vidal Pérez i Maria Pérez Soler.

CÀRREC: Capità 1989

DISSENY: Luis Solbes
MÚSICA: Agrupació Artístico-Musical “El Trabajo” de Xixona, amb Juanjo
COMPONENTS: José Luis Mansanet Ribes, Luis Sánchez Sánchez, Manuel Payá Sirera, Manuel Blasco Pérez, Camilo Aracil Blasco, Rafael Francés Gisbert, Roberto Pérez Serra, Eugenio Pérez Sansalvador, Enrique Cerdá Gordo, Antonio Doménech Pastor, Rafael Blanes Cardenal i Miguel Vitoria Corella (Batedor)
OBSERVACIONS: –

CÀRREC: Mig 1995

DISSENY: Jordi i José Domingo Sempere
MÚSICA: Agrupació Artístico-Musical “El Trabajo” de Xixona, amb Fran-Semp
COMPONENTS: Francesc J. Pérez i Durà, Fidel Mestre Moltó, Justo Aracil Corella, Ángel Olcina García, Miguel Vitoria Corella, Jorge Vitoria Corella, Javier F. Pérez Durà, José Javier Abad Pérez, Alfonso Mestre Moltó, Enrique Grau Mullor, Francisco Berenguer Carbonell i Fernando Mestre Moltó (Batedor).
OBSERVACIONS: –

CÀRREC: Alferes 2002

DISSENY: Jordi i José Domingo Sempere
MÚSICA: Associació Musical “L’Avanç” del Campello, amb Alí Geabá-Spyros (Vicent Pérez i Esteban)
COMPONENTS: Javier Francés Vilaplana, Jorge P. Muñoz Moltó, Enrique Grau Sanjuán, Marcos Grau Sanjuán, Jorge Blanquer Jordá, Isaac Grau Sanjuán, Víctor Ferrando Soler, Alberto Doménech Oltra, José Serra Aracil, José R. Lloret Doménech, Antonio Vicens Beneito i Francisco Juan Mollá (Batedor).
OBSERVACIONS: Primera vegada que s’interpreta en Alcoi la marxa mora Alí Geabá-Spyros .

CÀRREC: Capità 2003

DISSENY: Jordi i José Domingo Sempere
MÚSICA: Associació Musical “L’Avanç” del Campello, amb Menda Capità (Vicent Pérez i Esteban)
COMPONENTS: Miguel J. Richart Rufino, Carles Mansanet Terol, Fernando J. Muñoz Giner, Roberto Pérez Espí, José R. Pérez Almarche, Fernando Pérez Gisbert, Jorge J. Payá Bernabeu, Francisco Soler Aznar, Rafael Company Barber, Manuel J. Payá Bernabeu, Romualdo Pérez Peidro i Rafael Blanes Cardenal (Batedor).
OBSERVACIONS: Primera vegada que s’interpreta en Alcoi la marxa mora Menda Capità .

CÀRREC: Mig 2009

DISSENY: Jordi Sellés

MÚSICA: Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, amb El Kábila, de (José Mª Ferrero Pastor)

COMPONENTS: Fidel Mestre Ferrándiz, Rafael Doménech Santacreu, Jordi Vidal Domínguez, Eduardo J. Gilabert, Javier Payá Soriano, Joaquín Sandoval Pérez, Joan A. Arnau Botí, Francisco Ferrándiz Seguí, Francisco Berenguer Soler, Javier Vitoria Candela, Jordi Pérez Pérez i Curro Mestre (batedor)
OBSERVACIONS:

CÀRREC: Alferes 2016

DISSENY: Santi Carbonell i Víctor Ferrer
MÚSICA: Agrupació Musical “Serpis” d’Alcoi, amb Jamalajam (José Ferrándiz Fernández)
COMPONENTS: Jorge F. Carbonell Dauder, Jorge F. Carbonell García, Fernando Fernández Moncho, Daniel Fernández Navarro, Jorge I. García Vidal, José Gisbert Cano, Joan Matarredona Cortés (Batedor), Jordi Richart Santamaria, Fernando Rius Pastor, Germán Soler Alcaraz, Jordi Vidal Pérez i Lluís Vidal Pérez.

OBSERVACIONS: Premi Samarita a la Millor Esquadra Especial 2016

Facebook

CÀRREC: Capità 2017

DISSENY: Roberto Pérez Jordá
MÚSICA: Agrupació Musical «La Banda» d’Alfarrasí, amb Juanjo (Francisco Esteve Pastor)
COMPONENTS: Carlos Arnau Botí, Nelson Blanes Abad, Rafael Blanes Cardenal, Antonio García Garrigós, Fco. Julián García Pastor, Eduardo Gilabert Pérez, Francisco Juan Mollá (batedor), F. Javier Muñoz Giner, Roberto Pérez Espí, Joaquín Sandoval Pérez, Antonio Sanz Ribes, Salvador Soler Moya.

OBSERVACIONS: