Aquesta pàgina web va ser creada al any 2007 per Jordi I. Garcia Vidal (programador), David Verdú Balsalobre (disseny gràfic) i Lluís Vidal Pérez (historiador), amb la inestimable ajuda de José A. Company Garcia (escanejat de fotografies), en 2013 Jose Miguel Pérez Llompart va passar a ocuparse del diseny gràfic i en 2016-2017 vam camviar la estructura de la web per actualitzarla, però la nostra tasca no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada de molta gent a la que havem abordat en busca d’una fotografia, una data, el nom d’una marxa… Tractar de anomenar-los a tots seria injust, perquè de segur se n’oblidaríem d’algú.

Tanmateix, sí que volem deixar constància del nostre més profund agraïment als següents col·lectius:

Al conjunt de gent que va treballar en la cerca de fotografies antigues i en la realització de la revista de l’Alferesia 2002, la base sòlida en la que es sustenta aquesta web .

A l’equip redactor de l’enciclopèdia Nostra Festa , per crear la millor obra de consulta existent sobre els Moros i Cristians.

A l’Associació de Sant Jordi, que amb les seues actes i la Revista de Festes que edita anualment ens ha permès reconstruir part del nostre malparat arxiu històric.

A tots els cronistes (Luis Sánchez Sánchez, Francesc J. Pérez i Durà, Marc Grau Sanjuán, Joaquin Sandoval Pérez i Josep Albert Mestre i Moltó) i secretaris (Fernando Pérez Pérez, Eugenio Pérez Sansalvador, Enrique Cerdá Gordo, Manuel J. Payá Bernabeu, Fernando Pérez Gisbert, Joan Antoni Arnau Botí i Lluís Vidal Pérez) que ha tingut la filà des dels anys 70, per ser els encarregats d’enregistrar la nostra Història recent.

A José Luis Mansanet Ribes, per ser qui més s’ha preocupat de reconstruir el nostre passat.

I finalment, a tots els membres de la Filà Chano, passats i presents, perquè són en definitiva els que han mantingut viva una institució que camina ferma i decidida cap als seus 200 anys d’existència.

A tots ells, gràcies.